Kinderateliers

Het uitgangspunt voor deze reeks creatuur-workshops is het voelen en het doen, waarbij de natuurbeleving van het kind centraal staat bij elk onderdeel. De middelen die worden aangewend zijn diverse artistieke technieken. Anders dan in het reguliere onderwijs is het resultaat ondergeschikt aan de beleving. Zingen - dansen - trommelen - tekenen - schilderen - vertellen... Contact met de natuurlijke omgeving staat voorop in dit concept. Dat betekent dat elke sessie, elk thema, elke activiteit een twee-ledige structuur zal hebben: een binnenluik en een buitenluik, waarbij het buitenluik prioriteit heeft. De weersomstandigheden zullen telkens de balans tussen de twee luiken bepalen.

 

Planning versus improvisatie

Een belangrijk verschil met een schoolse omgeving - waar terecht eindtermen moeten gehaald worden - is hier de flexibiliteit waarmee we zullen omgaan met de activiteiten en de thema’s die we hebben voorbereid.

Er zal uiteraard een educatief kader en een structuur zijn, maar daarbinnen behouden we de vrijheid om zowel de planning als de duur van bepaalde activiteiten aan te passen aan de omstandigheden van het moment.

  

Afwisseling actie & rust

Een rode draad doorheen alle sessies is een doelbewuste afwisseling tussen actie en rust, zowel binnen als buiten.

Actie: bewegen - creëren - uitbundige expressie - creatieve technieken aanleren...

Rust: stille momenten - luisteren - zitten - liggen - meditatie technieken... 

 

Leeftijd 6 - 9 jarigen:  wordt begeleid door Martine en Kristien. 

Leeftijd 9 -12 jarigen: wordt begeleid door Koen Fossey en Kristien

 

deelname: €10, natuurpuntleden €8 (drankje en koekje inbegrepen)

maximum 15 deelnemers 

adres: Natuurpunthuis kinderboerderij, Putvennstraat 108, 3500 Kiewit-Hasselt