Individuele therapieën

Stemtherapie

Aangereikt door Liesbeth Verbeek

Stemproblemen ontstaan meestal door een foutief gebruik van je spreek- en/of zangapparaat. We merken hierbij ook regelmatig dat persoonlijke factoren en/of omgevingsfactoren ongunstig kunnen zijn op het juiste stemgebruik. De stemproblemen hebben vaak een grote impact op het dagelijks functioneren.

Veel voorkomende problemen zijn:

- Veel en/of lang spreken is vermoeiend. - Bij veel en/of lang spreken gaat de stemkwaliteit achteruit. - Er treedt een heesheid of ruwheid op die soms weer verdwijnt of soms chronisch wordt. - Tijdens spreken of zingen ervaar je een gespannen gevoel, een krop, in de keel. - Het stemprobleem wordt alsmaar groter en de stem recupereert niet meer voldoende. - ….

Binnen de stemtherapie wordt gezocht naar die behandelmethode die ingaat op de individuele problematiek van de cliënt en proberen we de stem, binnen de eigen mogelijkheden, weer zo functioneel mogelijk te krijgen.

Zangcoaching

Aangereikt door Liesbeth Verbeek

Iedereen kan zingen, daar zijn we van overtuigd!! Als je graag wil leren zingen of je techniek die je al bezit wil verbeteren of verruimen kan je zangcoaching volgen. Zowel het klassieke zingen als het pop-zingen kan aangeleerd worden.

We gebruiken technieken uit de klassieke zangvorming, Universal Voice System en de Lichtenbergermethode aangevuld met eigen ervaringen, al naar gelang de behoefte van de zanger.

De klassieke zangvorming: 

We begeleiden de cliënt in het bewust omgaan met de stem en gezond te leren zingen vanuit een klassiek geschoolde basis & techniek. Zo proberen we hun stem, bewustzijn en vertrouwen hierin tot volle ontwikkeling te laten komen, rekening houdend met eigen mogelijkheden en tempo. We proberen samen met de cliënt een persoonlijk einddoel voorop te stellen, afhankelijk van zijn of haar voorgeschiedenis, motivatie, aanleg én beschikbare tijd.

 

Universal Voice System:

Zangpedagogen Alberto ter Doest en Marja Reinders ontwikkelden het UVS-systeem. Het is een zeer compleet en makkelijk hanteerbaar systeem dat direct voelbaar en hoorbaar resultaat oplevert voor zangers, zangpedagogen, koordirigenten, logopedisten, acteurs en (openbare) sprekers, of je nu amateur bent of professional. Het bestaat uit vier stemkarakters (classical, belting, speech, whisper) waaruit jij je keuze van zingen maakt, acht klankeigenschappen en vier basisprincipes. Met deze elementen kun je elke gewenste vocale klank maken die er bestaat. UVS gebruikt hiervoor heldere, simpele en overzichtelijke termen die over de hele wereld dezelfde zijn; universeel. Met het UVS leer je via je Personal Voice Plan ontdekken welke klankkenmerken jou nog sterker kunnen maken zodat je in een door jou gekozen stemkarakter optimaler leert zingen.

Lichtenberger Methode of klankgeoriënteerd zingen:

Deze methode is ontwikkeld door Gisela Romert en haar man Prof. Dr. Ing. Walter Romert na jaren onderzoek met ingenieurs, natuurkundigen, artsen, muziekpedagogen, zangers en lichaamstherapeuten over de vraag hoe spierspanning werkt in het voordeel van de zanger of instrumentalisten. Het is een methode voor de ontwikkeling van de stemklank, die eigenlijk omgekeerd werkt ten opzichte van de gebruikelijke zangpedagogiek. De meeste methodes benaderen het zingen vanuit een motorische invalshoek: het uitvoeren van praktische opdrachten om een bepaald klinkend resultaat te verkrijgen. Denk aan controle over de ademhaling, buik aanspannen, gezichtsexpressie, articulatie, resonantie,…. De Lichtenberger Methode werkt met sensorische stimulatie waarbij de zintuiglijke waarneming centraal staat. Je leert de 5 zintuigen bewust te gebruiken omdat deze met de stembanden verbonden zijn. Spelenderwijs onderzoek je met je klank en aandacht je ogen, neus, oren, tong en je huid. Ook gebruik je je handen en allerlei instrumentjes bij dit onderzoek. Deze ‘stimulaties’ voelen niet als ‘werken’ maar als rondkijken en leveren ontspanning op. Dat hoor en voel je meteen aan de klank. Het betekent dus geen oefeningen doen om de stem onder controle te brengen, maar juiste leren die controle los te laten om zo te ontdekken hoe krachtig en vrij de stem uit zichzelf kan zijn. De methode is geschikt voor zowel klassieke als lichte muziek.

thema’s die worden behandeld: - stemwerk & emotionele ondersteuning bij stembevrijding - ademhalingstraining & stressrelease bij stress, burn-out, hyperventilatie

We maken gebruik van volgende methodes:

 

 • Script-As-Methode (SAM): 

  Script staat voor: je eigen levensverhaal.

  As staat voor: verbranden, tot verassing komen, loslaten.

  Methode staat voor: een weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken

   

  Deze methode is zo’n 20 jaar geleden ontwikkeld door Ria Matheussen.

  Ieder mens heeft vroeg of laat te maken met scheefgegroeide relaties of oude overtuigingen, met blokkades, met verhoudingen waar je je helemaal niet meer gelukkig mee voelt. 

  Heel vaak zijn deze gegroeid in lang vervlogen tijden en soms weet je zelfs niet meer waar ze ontstaan zijn. Of het zijn patronen die overgenomen zijn van personen of familie en die je helemaal geïntegreerd hebt, terwijl ze niet echt bij je passen. Of het zijn gewoonten die je hebt opgebouwd in de loop der jaren, zonder ze in vraag te stellen.

  De Script-As-Methode stelt zich tot doel om je meer en meer bewust te worden van deze patronen en gewoonten. Als door dit proces de oorzaak ontdekt wordt, is het ook mogelijk deze ingewortelde patronen om te keren en te veranderen. Op die manier verdwijnt er heel wat ballast uit je leven en kan je weer vrij en ongedwongen jezelf zijn. 

  Hoe werkt SAM

  Wanneer we een grote schoonmaak doen in onze hersenen hebben wij een handeling nodig. Het unieke aan SAM is dat je je hersenen en je handen op een kinderlijk vrije manier expressief en emotioneel al kleurend en schrijvend laat samenwerken. Door je handen te gebruiken kun je dat, wat in het onderbewuste leeft naar boven halen, zichtbaar maken op papier en je bewust maken wat het betekent door de kleuren die je gekozen hebt, de vormen die je tekent. De 17 kleuren die we gebruiken hebben ieder hun specifieke betekenis. In de Script-As- Methode wordt een 7-stappenplan toegepast. Er ontstaat evenwicht in onze hersenen en in ons lichaam. Hersenen (hoofd) en Gevoel (hart) gaan samenwerken. We kunnen meer genieten van het leven zoals het NU is.

 • Kinesiologie:

  Gezondheid is niet enkel afwezigheid van ziekte, het betekent ook dat lichaam & geest in harmonie zijn: beschikken over een rustige& harmonieuze energie, mentale helderheid, resistentie tegen stress, emotionele stabiliteit alsook de afwezigheid van ziekte.

  Onder stress blokkeren we onze vaardigheden en onze intuïtie. Het is alsof je niet meer over al je mogelijkheden beschikt, je twijfelt aan jezelf, je beslissingen, je kunnen.

  Met kinesiologie word je begeleid om, ook onder stress, optimaal te kunnen functioneren d.w.z. over je vaardigheden beschikken en je hart kunnen voelen en volgen.

  Het  is een veilige educatieve methode om anders te leren omgaan met stress, spanningen, leerproblemen en angsten. Oosterse (meridianen, chakra’s) en westerse (psychologie, bewegingsleer, neurofysiologie,…) werkwijzen worden gecombineerd.

  Tijdens een kinesiologie-sessie heffen we de blokkades op zodat we de mogelijkheid scheppen opnieuw aanspraak te maken op je volledige potentieel. Via de spierverificatie vertelt het lichaam ons waar we vastzitten en wat we kunnen doen om ons doel te bereiken. Dit kan gaan van het stimuleren van acupressuurpunten, tot lichaamsoefeningen doen, tot positieve affirmaties zeggen.
  Veranderen betekent niet dat je iemand anders wordt, eerder dat je meer jezelf wordt , dat je terug contact maakt met je essentie, met je hart.

 • Chakra-therapie: 

  De energie die door ons lichaam stroomt, wordt geleid via energiebanen, ook wel meridianen genoemd. In deze banen zitten bepaalde punten waar de energie een ophoping bereikt. Deze energiepunten worden aangeduid met het Sanskriet woord chakra. Aan de voor- en achterzijde van het lichaam worden zeven hoofdchakra's onderscheiden.Chakra's hebben een grote invloed op het psychisch en lichamelijk evenwicht.

  Vaak wordt de energie van bepaalde chakra's onderdrukt of geblokkeerd, waardoor je uit evenwicht kan geraken. Wanneer de chakra's goed functioneren, zorgen ze ervoor dat je energiek en evenwichtig kunt leven. 

  Via lichaamsoefeningen, stimuleren van chakrapunten door massage of tapping, trilling van klanken, positieve affirmaties, … kunnen we chakra’s postitief beïnvloeden en weer gezond, harmonisch laten functioneren.

 • Klankhealing:

  Klankhealing is een prachtige geneeswijze die al eeuwen lang wordt toegepast. Klanken zijn trilling en trilling is een zeer subtiele manier van massage. Ons lichaam, dat voor 70% uit water bestaat, is een zeer goede geleider van deze trillingen. Zo maakt klank contact met dieperliggende blokkades die opgeslagen zijn als programma's en overtuigingen in de cellen. Zowel positieve als negatieve menselijke thema’s kunnen hierdoor aangeraakt worden.

  Overtuigingen worden hierdoor naar ons bewustzijn gebracht. In een klankhealing werken we meestal met thema's zoals angst, ego, jaloezie, pijn, depressie,…. Oude stagnerende patronen worden door de klankmassage aangeraakt en door het bewustwordingsproces geneutraliseerd. Dit geeft ons het vermogen om onze kwaliteiten in alle vrijheid verder te ontwikkelen. Een klankhealing kan zonder meer ook louter ontspannend werken, al naar gelang de behoefte van de cliënt.